Declaratie pe proprie raspundere

Declar pe propria răspundere, confirm şi sunt de acord cu următoarele:

1. Înţeleg pe deplin şi îmi asum în întregime riscul şi responsabilităţile pe care le implică participarea mea la cursa de alergare/mers organizate de AS SanaSport.

2. Înţeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiţie.

3. Confirm că sunt apt(ă) din punct de vedere medical şi într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un asemenea concurs de anduranţă, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei la care particip.

4. Declar, prin prezenta, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declar că renunţ la orice pretenţii aş putea avea în legătură cu un astfel de transport şi / sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

5. De asemenea, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către Asociatia Sportiva SANASPORT, precum şi de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi / sau de marketing.

6. Sunt de acord să primesc mesaje informative şi promoţionale de la organizatori şi partenerii principali ai competiţiei.

7. Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre  Asociatia Sportiva SANASPORT, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr.677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate. Sunt de acord ca  Asociatia Sportiva SANASPORT sa procedeze la colectarea si prelucrarea datelor mele personale precizate mai susin formularul de inscriere, pe teritoriul României direct si/sau prin imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promotionale derulate de catre  Asociatia Sportiva SANASPORT, in calitate de organizator, pe durata campaniilor promotionale ce vor fi organizata de catre  Asociatia Sportiva SANASPORT. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, înteleg sa imi exprim aceasta optiune în scris si sa o înaintez catre  Asociatia Sportiva SANASPORT.

Asociatia Sportiva SANASPORT asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. In cazul in care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in scop de marketing de catre operator sau în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, in scris, în mod gratuit si fara nicio justificare si sa o inaintez catre  Asociatia Sportiva SANASPORT.